mistral-minibus.hu
regisztráció

A szolgáltatás igénybe vételének feltételei

1. Megrendeléseket kizárólag írásban, a rendelési nyomtatvány kitöltésével, regisztrációt követően fogadunk el. A megrendelésért minden esetben a regisztrált megrendelő a teljes körű felelős az utas személyétől függetlenül. A megrendelések a beérkezések sorrendjében kerülnek visszaigazolásra.

2. Megrendelést az utazás előtt 72 órán belül csak a szabad férőhelyek függvényében, vagy más megrendeléshez igazodóan tudunk fogadni, így szolgáltató fenntartja a jogot, a megrendelés visszautasítására. Amennyiben a megrendelő részére az egy fős, magasabb viteldíj kerül visszaigazolásra és a megrendelő a visszaigazolásban megadott módon (visszaigazolásban található megerősítő linkre kattintással) nem erősítí meg a magasabb viteldíj elfogadását (ennek felelőssége a megrendelőé), szolgáltató az érkező foglalások függvényében jogosult a foglalás törlésére, de lemondási díjra ez esetben nem tarthat igényt.

3. Megrendelés díjmentes módosítására az utazás megkezdése előtt 72 órával van lehetőség, amennyiben az megoldható. Amennyiben a módosítás nem összeegyeztethető más rendeléssel, úgy szolgáltató jogosult azt visszautasítani, de ez költséget nem jelent. 72 órán belüli módosítás esetében a módosítás költsége 2.500,-Ft/rendelés. 

4. Normál gyűjtőjárat rendelése kapcsán a szolgáltató jogosult a folyamatosan érkező megrendelések függvényében az előzetesen megadott kiállási időpontot az aktuális utazás előtti napon 21:00-ig a megrendelő tájékoztatásával (SMS) korábbra tenni, max.1-1,5 órával. Amennyiben a megrendelésben megadott telefonszám nem elérhető és a tájékoztatást megrendelő nem fogadja, a felelősség a megrendelőt terheli az ebből adódó problémák miatt.  

5. Megrendelés lemondására díjmentesen az utazás megkezdése előtt 72 óráig van lehetőség. 72 órán belüli lemondás esetén a lemondási díj 5.000,-Ft/fő. Az utazás napján 00:00 után történő lemondás esetén a rendelés értékét teljes mértékben meg kell fizetni. A teljes viteldíj megilleti a szolgáltatót ha a megrendelő bármely okból a rendelésben megadott időpontban és helyszínen nem jelenik meg és nem elérhető megadott elérhetőségein. Amennyiben az utas 72 órán belül mondja le a megrendelt szolgáltatást és a meghatározott díjat nem egyenlíti ki, szolgáltató jogosult jogi úton érvényt szerezni követelésének és a szolgáltatás további igénybevételéből a megrendelőt kizárni. 

6. Megrendelés lemondása a szolgáltató részéről. A szolgáltató a foglalást váratlan esemény (pl. gépkocsi tartós meghibásodása) esetén bármikor lemondhatja bármilyen kompenzáció vagy helyetteső szolgáltatás biztosítási kötelezettség nélkül.  A lemondást írásban (e-mailen) megküldi a megrendelőnek. Függetlenül attól, hogy megrendelő a lemondásról szóló tájékozatást olvasta vagy sem, a szolgáltató kártérítésre nem kötelezett, a foglalással kapcsolatos írásos kommunikáció követése a megregrendelő feladata és felelőssége. Szolgáltató a kapacitásainak kihasználása érdekében a foglalást bármikor tájékoztatás nélkül is jogosult törölni amennyiben a visszaigazolásban található megerősítő linkre a megrendelő nem kattint rá és ezzel nem erősíti meg a visszaigazolás elfogadását.


7. Reptérre történő érkezés esetén, amennyiben járatmódosítás vagy egyéb bármely okból módosul az érkezés időpontja és azt legalább 24 órával korábban jelzi a megrendelő vagy az utas, van lehetőség a költségmentes módosításra, de ez esetben mindenképpen igazodni kell egyéb megrendelésekhez, így előfordulhat, hogy a kért időponttól eltérően - max. 1,5 órás -  várakozással tudja szolgáltató a szállítást vállalni. Amennyiben a megadott visszaindulási időpont az utasnak nem felel meg és nem kéri a szállítást, úgy a visszaútra vonatkozó díj csak a 72 órás szabály figyelembe vételével kerül visszatérítésre. Amennyiben járattörlés miatt az utas nem érkezik meg és a gépkocsi már elindult a reptérre, a viteldíj megilleti a szolgáltatót. Átfoglalásra ilyen esetben költségmentesen már nincs lehetőség. Az átfoglalás költsége az átfoglalt időpont függvényében kerül meghatározásra.

8. Megrendeléskor kérjük a form szerint pontosan megadni a csomagmennyiséget. A megrendelésben rögzítettnél több poggyász szállítására előfordulhat, hogy hely hiányában már nem lesz lehetőség. A gépkocsiban felejtett tárgyakért felelősséget nem tudunk vállalni, kártérítési igényt nem fogadunk be. Megtalált tárgyat 1 évig őrzünk meg.

9. Nem szokványos poggyász szállításáért (amennyiben erre egyébként lehetőség van) felárat kell fizetni (pl. kerékpár, kutya, gyerekkocsi, síléc, snowboard, stb.) a megrendelésben foglaltak szerint. 

10. Shuttle transfer foglalása esetén az ajánlatban megadott viteldíj a reptéri kiállás kért időpontjához képest maximum 1.5 óra várakozást foglal magában. Amennyiben bármely okból a gépkocsinak ennél többet kell várakoznia (és erre a fuvarszervezés lehetőséget ad) úgy megkezdett óránként 1.500-Ft díjat kell az utasnak az indulást megelőzően megfizetnie. Ha a gépkocsi nem tud a 1.5 óránál többet várakozni, úgy az érkező utast csak a soron következő gépkocsi tudja elszállítani, a reptérről, új gépkocsi küldésére ilyen esetben felár mellett sincs lehetőség. 

11. Címre történő kiállás esetén, gyűjtőjárat foglalásakor a kiállási címek számától függően a visszaigazolt kiállási időponthoz képest 5-10 perces eltolódások előfordulhatnak. Amennyiben az utas a megadott kiállási időpontban nincs a megadott utas felvételi helyen és a rendelésben megadott telefonszámon nem elérhető, a gépkocsi max. 5 percet várakozik és a többi utas érdekében tovább megy. Ebben az esetben a szolgáltatást teljesítettnek kell tekinteni és a viteldíj nem téríthető vissza, illetve meg kell fizetni. A Pécsen kívüli kiállások extra szolgáltatásnak minősülnek, melyre többletköltség kerül felszámolásra. Az extra szolgáltatás megrendelése nem kötelező érvényű a szolgáltatóra, azt az egyéb foglalások függvényében elutasíthatja.


12. Reptéri érkezéskor - gyűjtőjárat esetén - az egymást követő repülőgéppel érkező utasok esetén, amennyiben a járatba tervezett gépek nem késnek, 1,5 óra várakozás előfordulhat a repülőtéren. Bármely okból történő járatkésés esetén, ha társaságunk nem tudja átcsoportosítani az utasokat ez az idő, meghosszabbodhat. Járatkésés miatti többletvárakozás miatt társaságunkat felelősség és kártérítés nem terheli. 

13. Reptéri érkezés esetén az utasokat a gépkocsivezető minden esetben névtáblával várja a terminálban az érkezési oldalon. Gyűjtőjárat rendelése esetén, mivel a két üzemelő terminálon (2/A,2/B) adott esetben egyszerre több érkező utas is van, így előfordulhat, hogy a gépkocsivezető nincs azonnal a terminálban. A megrendelőnek a terminálon belül kell várakoznia amíg a gépkocsivezető megérkezik.

14. A nem befolyásolható események, vis major (pl. balesetből, tüntetésből, útjavításból adódó útlezárás, előre nem látható műszaki meghibásodás, extrém időjárási viszonyok stb.) következtében előforduló késésért felelősséget nem vállalunk. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy vis major esetén is biztosítsuk a reptérre történő feljutást (szükség esetén tartalék gépkocsi, tervezett elkerülő útvonalak, alvállalkozók bevonása) . Hírtelen bekövetkező kedvezőtlen időjárás változás esetén a szolgáltató jogosult a visszaigazolás ellenére mind az extra szolgáltatás, mind az alapszolgáltatás visszamondására három órával az eredetileg visszaigazolt kiállási időpont előttig.

15. A szolgáltatás során társaságunk bizonyítható hibája kapcsán felmerülő károkért a viteldíj erejéig kártérítési felelősséget vállalunk.

16. Az írásban történt megrendelés és az azt követően megküldött visszaigazolás a megrendelő és a szolgáltató közötti szerződésnek minősül.

17. a szolgáltatás teljesítése során a szolgáltató jogosult igénybe venni alvállalkozó(k) közreműködését. Az alvállalkozó(k) teljesítéséért szolgáltató ugyan olyan felelősséget vállal, mintha a szolgáltatást maga végezte volna. 

18. A szolgáltatás kizárólag a fent feltételek elfogadásával vehető igénybe, tartalmának nem ismerete nem mentesít a benne foglaltak felelőssége alól.

19.Gyermek részére kedvezményes viteldíj minden esetben csak legalább két felnőttel történő utazás során igényelhető. Egy felnőtt utassal utazó egy gyermek esetén a gyermek teljes viteldíjat fizet. 

20. A szolgáltatás díjának kifezetésérea gépkocsivezetőnél az utazáskor készpénzben van lehetőség, ebben az esetben az utas köteles gondoskodni a visszaigazolásban megadott pontos összeg rendelkezésre állásáról, mivel a gépkocsivezető biztonsági okokból nem rendelkezik váltópénzzel.

További opcionális lehetőség a gépkocsivezetőnél történő bankkártyás fizetés valamint az online felületen előre történő bankkártyás fizetés. Az opciós lehetőségek nem minden esetben használhatóak, ezek technikai problémák miatt esetleg nem működnek. Online felületen történő bankkártyás előre fizetés esetén - amennyiben erre a foglalás során lehetőség van - a viteldíjat az utazás megkezdése előtt 24 órával, de legkésőbb az utazás előtti nap 20:00-ig ki kell egyenlíteni. Nem kiegyenlített foglalás esetén, előzetes értesítést követően a foglalást rendszerünk törli.

21. A szolgáltatással, a weboldallal vagy az internetes bankkártyás fizetéssel kapcsolatos reklamáció az info@mistral-minibus.hu e-mail címre küldhető.